Proizvodnja, uvođenje novih tehnologija i
konzalting u voćarstvu i povrćarstvu.

Fragaria Facebook stranicaFragaria Google+ stranica

Članci

Sadnja jagoda - treći dio.

04 VLJ 2011
AGROTEHNIČKE MJERE U NASADU JAGODE

Agrotehničke mjere u jagodnjaku ovise o pretkulturi koja se nalazila na toj parceli. Budući da se jagoda sadi sredinom srpnja, tj. početkom kolovoza poželjno je da parcela koju smo odabrali za sadnju bude prekrivena nekim sideratom (zelena gnojidba). Idealna pretkultura za jagodu su strne žitarice, jer je njihova žetva krajem lipnja, pa ostaje vremena za kvalitetnu pripremu tla za sadnju jagode.
Početak obrade tla kreće sa usitnjavanjem žetvenih ostataka ili malčiranjem siderata. Zatim se tlo ore na dubinu od 30-ak cm uz dodavanje stajnjaka, koji se utanjura u tlo. Mineralna gnojiva se dodaju prije tanjuranja,  u količini koju je predvidjela analiza tla.
Frezanjem zemlju usitnjavamo od praškasto do sitno zrnate strukture na dubinu 10-15 cm. Treba voditi računa da od frezanja do postavljanja sadnih humaka (baula) ne dođe do padalina, jer se tako usitnjenoj zemlji kvari struktura i tekstura, tj. dolazi do sabijanja tla pa je onemogućena izrada sadnih humaka.
Sadne humke izrađujemo pomoću specijalnog stroja za izradu humaka (baulator). Na parceli se trebaju napraviti izmjere da bi gredica bila što ravnija, posebno prva u nizu jer se svaka slijedeće greica naslanja na nju. Obično se kreće od sredine parcele, te se nastavlja kružno na lijevu i desnu stranu. Visina gredice trebala bi biti između 15-25 cm, a širina gredice ovisi o vrsti PVC folije koju ćemo koristiti. Za jenorednu foliju, čija je širina 120 cm a razmak između rupa 20 cm, širina vrha gredice trebala bi biti od 30 do 50 cm. Za dvorednu foliju, čija je širina 130 cm a razmak između rupa 30 cm, širina vrha gredice trebala bi biti od 40 do 60 cm.
Postavljanje cijevi za navodnjavanje kap po kap vrši se prilikom izrade gredica, a prije polaganja PVC folije i to automatski. Baulator na sebi ima nosače za kolutove cijevi za navodnjavanje. Cijevi za navodnjavanje se spajaju na glavni vod (okiten) pomoću spojnica sa ventilom, s jedne strane gredice. Na drugom kraju radi se čvor kako bi spriječili istjecanje vode.

Povratak