Proizvodnja, uvođenje novih tehnologija i
konzalting u voćarstvu i povrćarstvu.

Fragaria Facebook stranicaFragaria Google+ stranica

Članci

Sadnja jagoda - prvi dio.

02 VLJ 2011
PEDOKLIMATSKI UVJETI

Jagoda je prilagodljiva različitim pedoklimatskim uvjetima. Uzgaja se u različitim područjima Hrvatske, koje se značajno razlikuju, od Dalmacije preko kontinenta do planinskih područja, od nivoa mora do 1000 m nadmorske visine. Razlikuje se i klimatski parametri (jesenski i zimski) što značajno utječe na diferencijaciju pupova. Sorte jednorotke pogodne za jug, kad se uzgajaju na sjeveru, stvaraju ograničen broj inflorescenci sa dugom primarnom peteljkom. Lisne peteljke također su duge i stvaraju vriježe i u vrijeme berbe.
Neophodno je da biljke prođu i određen broj inaktivnih sati temperatura < 7˚C, za sorte koje su pogodne za područje Zagreba on se kreće od 700-1000 za sati.

OPTIMALNE I KRITIČNE TEMPERATURE U RAZLIČITIM VEGETATIVNIM FAZAMA

•    Optimalna temp. za vegetativni rast: 10-130C noću i 18-220C danju
•    Kritična temp. za vegetativni rast : 6-70C (biološki minimum)
•    Kritične minimalne temp. (letalne) : -120C (ovisno o dužini trajanja)
•    Kritične temp. u cvatnji: -2 - 00C
Nagle termičke promjene u vrijeme cvatnje uzrokuju slabije oprašivanje brojnih tučkova, te dolazi do deformacije plodova.
Što se tiče tla, jagodu uzgajamo na zemljištima koja su dobro propusna za vodu, a to su ilovasta tla i ilovaste pjeskulje,  s dosta humusa 3-5%, ph 5,5-7, te sadržajem aktivnog vapna ne većim od 5-6% i koncentracijom soli do 2 ms/cm. Dubina korisnog profila tla za razvoj korjena je do 40 cm.

PLODORED
Jagoda ne podnosi sadnju na istu površinu gdje je bila sađena prošle godine ili gdje su pretkulture bile neke solanace (krumpir, rajčica, itd. ) zbog patogena koje mogu prenijeti (Phytophtora, Verticilium, Rhizoctomia, itd. ).
Plodored kulture u integriranoj proizvodnji uglavnom popravlja strukturu tla, održava kemijsku i biološku plodnost, smanjuje broj patogena tla i smanjuje utjecaj tzv. Fenomena umornog tla. Na istu površinu jagoda dolazi tek nakon 3 godine.
Preporučljivo je primjenjivati i zelenu gnojidbu, kad je to moguće sa vrstama koje proizvode puno zelene mase kao grahorica (Vicia Sativa) i ječam (Hordeum vulgare). Grahoricom se unosi N2 i popravljaju se fizičke karakteristike tla, dok se ječmom unosi značajna količina organskih tvari. Na taj se način povećava mikrobiološka aktivnost tla i smanjuje broj patogenih organizama koji napadaju korjenov sistem.
Pravilnim korištenjem tla, mora se održavati visok proces humifikacije, čime se postiže bolja kemijska, fizička i biološka plodnost tla.
Jedna druga tehnika za uništavanje patogena tla je solerizacija, kojom se iskorištava sunčeva energija (pokrivanje tla sa prozirnom folijom u vremenu od minimalno 30 dana). Ona nije prikladna za područje Zagreba, jer se sadnja odvija u VII i VIII mjesecu, a koji su najpovoljniji za primjenu ove tehnike

SLIJEDEĆI SAVJET: Priprema zemljišta za jagodnjak...
 
Povratak