Proizvodnja, uvođenje novih tehnologija i
konzalting u voćarstvu i povrćarstvu.

Fragaria Facebook stranicaFragaria Google+ stranica

Članci

Sadnja jagoda - peti dio.

14 VLJ 2011
TIP SADNICA

Jagodarstvo u okolici Zagreba se bazira na frigo sadnicama, a tek u posljednje vrijeme se koriste zelene sadnice. Frigo sadnice su proizvedene u rasadnicima koji se nalaze na pjeskovitim terenima koji moraju biti dobro nivelirani i sa dobrom drenažom. Sadnice se skidaju mehanički u zimskim mjesecima, u punom mirovanju. Treba saditi certificirani sadni materijal (VF) virus free iz kontroliranih rasadnika.
Odmah se čiste od listova i klasiraju prema debljini korjenovog vrata.
Tip „extra“ debljine korjenovog vrata > 10 mm i stane 300-500 sadnica u jednu jabučarsku gajbicu.
Tip „A+“ debljine korjenovog vrata 8-10 mm, a ide max. do 700 biljaka po pakiranju
Tip sadnice „A“ debljine korjenovog vrata 7-8 mm, odnosno 1000 sadnica po pakiranju.
Prije pakiranja u drvene gajbice, sadnice se tretiraju fungicidima, zamataju u polietilenske vrećice i čuvaju konstantno na temperaturi -1 do -2oC.
Jače sadnice, tipa A+ koriste se prije svega za sadnju na tlu, za programiranu jesensku proizvodnju odmah nakon sadnje.


KVALITETA SADNOG MATERIJALA

Frigo sadnice moraju imati zdrav i dobro razvijen korjen, bez prisutnosti truleži te ne smiju pokazivati znakove kretanja vegetacije. U vertikalnom presjeku korjenovog vrata ne smiju se vidjeti tamne zone koje ukazuju na oštećenja od leda, ili da su inficirane nekim patogenima korjenovog vrata.
Koriste se još WB (waiting bad) sadnice, većih dimenzija od A+, tzv. čekajuće sadnice koje se piketiraju u rasadnicima u drugoj polovici lipnja (frigo ili zelenim sadnicama), sa ciljem povećanja njihovog proizvodnog potencijala za programiranu ljetnu proizvodnju u tlu ili van tla.
Tip sadnice TP (Tray Plant) uzgajaju se iz vriježa uzetih iz matičnih nasada. Ukorjenjavaju se u posebnim stiropornim kontejnerima sa 40-60 rupa, u zaštićenom prostoru sa sistemom za zamagljivanje. Kao supstrat najčešće se koristi fibrozni bijeli treset. Nakon ukorjenjavanja (20-25 dana) presađuju se u veće posude tray. Daljnji rast se stimulira fertirigacijama, sličnim onim u uzgoju van tla. U zimi, u punom mirovanju TP sadnice se vade iz stiroporskih posuda, te se zajedno sa supstratom i nekoliko mladih listova stavljaju na čuvanje u hladnjače.
Pakiraju se 50-100 sadnica po kutiji.
Proizvodnja ovog tipa sadnica je skupa zbog dosta manualnog rada i povećanih troškova čuvanja. Sa TP sadnicama obično se dobiju bolji rezultati u odnosu na A+ ili WB sadnice i to naročito u kasnim mjesecima.
Zelene sadnice dobivene iz vrhova vriježa u zadnje se vrijeme sve više koriste kod nas zbog niza prednosti. Sade se 20-ak dana nakon frigo sadnica, što smanjuje troškove održavanja nasada, primitak je gotovo 100%, a i berba je nešto ranija i koncentriranija u odnosu na frigo sadnice.
Dobivaju se iz vrhova vriježa uzetih iz matičnih nasada, ukorjenjuju se u kontejnerima od stiropora sa 40-60 rupa. Kao supstrat koristi se bijeli treset. Prostor za ukorjenjavanje mora biti zaštićen, zasjenjen te opremljen sistemom za zamagljivanje. U ovakvim uvjetima biljke se brzo ukorjenjuju (20-25 dana), nakon čega su spremne za sadnju u polje.

SLIJEDEĆI SAVJET: sorte jagoda interesantne za uzgoj na kontinentalnom području...

Povratak