Proizvodnja, uvođenje novih tehnologija i
konzalting u voćarstvu i povrćarstvu.

Fragaria Facebook stranicaFragaria Google+ stranica

Članci

SADNJA JAGODA - ČETVRTI DIO.

07 VLJ 2011
UZGOJ JAGODE
U tradicionalnom uzgoju jagode na Zagrebačkom području sadnja se uglavnom obavlja sa frigo i zelenim sadnicama, i to u srpnju i kolovozu ili na proljeće u travnju. Jako je izražen sezonski karakter proizvodnje.
Prilikom sadnje, moramo voditi računa da korjen zadržava prirodni položaj, tj. mora biti ravno ispružen u dubinu, a nikako ne smije ostati savinut prema gore ili zapetljan. Isto tako, korjenov vrat treba malo provirivati iz tla, ne smije se saditi ni preduboko ni preplitko. Kada sadnicu stavimo u tlo, zemlju treba pritisnuti, da dobro nalegne na korjen. Vrlo je važno navodnjavati prije sadnje, te odmah nakon sadnje i to ponavljati u slijedećih 7 – 10 dana.

UZGOJ JAGODE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Zaštita kulture se realizira sa tunelima različitog tipa (pojedinačni ili multipli) prekrivenih sa plastičnom folijom. Cilj je ranije buđenje vegetacije nakon zimskog mirovanja, te bolja zaštita cvjetova i plodova od meteoroloških nepogoda (kasni mrazevi, kiša). Značajno se smanjuje količina deformiranih i trulih plodova, u odnosu na proizvodnju na otvorenom prostoru.
U periodu koji ide od sadnje do perioda zimskog mirovanja, jagoda se obično ne zaštićuje tunelima. Jedino ako se nasadi podižu sa jačim sadnicama tipa Extra, A+, WB, TP za jesensku berbu, štite se tunelima već od kraja rujna.
Osim ovih tradicionalnih načina, sve se više provodi pokrivanje plastenika kad biljke započnu cvatnju, sa jednostavnim strukturama bez vrata i bočno su otvoreni. Cilj ove tehnike je zaštititi biljke od proljetnih kiša, te smanjiti propadanje plodova.
Pravilno korištenje tunela predviđa više intervencija tijekom dana zbog prozračivanja, naročito u vrijeme cvatnje i zriobe plodova.
Prozračivati treba već od jutra da se izmjeni zrak u tunelima, čime se smanjuje vlaga akumulirana preko noći, sa ciljem da se biljke što prije osuše.
Naročito u vrijeme cvatnje, temp. ne bi smjela preći 25-27˚C, a vlažnost zraka ne bi smjela pasti ispod 50%, da se omogući što bolja oplodnja cvjetova, te smanji na minimum deformacija začetih plodova.
U okolici Zagreba se najčešće koriste tuneli u baterijama (multipli, veronski tip), povezani centralnim stupićima na koje se stavljaju lukovi. Dužina ovakvih tunela ne bi smjela biti veća od 30-40 m zbog boljeg prozračivanja. Za vrijeme toplijih dana potrebno je podizati najlon i uzduž centralnih stupića da se omogući bolja izmjena zraka i u unutrašnjosti baterije.
Na ovaj način je otežana kontrola unutarnje temp., koja u nekim slučajevima može preći i 35˚C sa jakim stresom za biljku.
Međutim, prednost ovog sistema je velika količina toplog zraka, čime se postiže veći plastenički učinak i značajno ranija zrioba plodova. Sistem je pogodan za veće površine i štedi se na plasteničkoj foliji u odnosu na pojedinačne tunele.
Od folija se koriste polietilenska (PE), polivinilklorid (PVC), te polietilenske sa dodatkom etilvinilacetata (EVA). Prozirne folije (PVC, EVA i Multieva) pospješuju ranije dozrijevanje, smanjuju relativnu vlagu zraka, no njihova velika transparentnost utječe i na opasna povišenja temp., zbog čega je neophodno brzo reagirati sa prozračivanjima.
PE folije imaju manji plastenički efekt i praktički se gubi interes za njihovu primjenu u našim proizvodnim uvjetima zagrebačke regije.

SLIJEDEĆI SAVJET: tip sadnica i kvaliteta sadnog materijala...


Povratak